Chi Pu "Từ Hôm Nay" (Feel Like Ooh)


Source: YouTube
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x810 24fps 2515kbps
Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


Baidu - Google Drive - Mega

1 Comments:

Boyvideos said...

Chi Pu - Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh) (1080p YouTube AAC H.264-Boy).mp4
https://pan.baidu.com/s/1kUYe3yv
https://drive.google.com/file/d/1M8dgZcJCsxV7b405Yu9VIFzVj11FooHC/view?usp=sharing
https://mega.nz/#!gnAXXaha!RrhHz8oMCZD1wHTzgOLNV0C_zYSgULZpe4yzRQW5bxU

Chi Pu - Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh) (2K YouTube AAC H.264-Boy).mp4
https://pan.baidu.com/s/1mipD1Ba
https://drive.google.com/file/d/1jQS2wDA9NCC1PO0_szqsrnm_ec1JRqRH/view?usp=sharing
https://mega.nz/#!4i4hlRDI!e2Lp-XJO6xTr7GMx4Znm9jT_kh0fhLn7if4WRtrNaNk

Post a Comment