1
2
3
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Hãy Lấy Anh Nhé"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2174kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Phản Hồi"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 814kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bước Đi Vào Lúc Này"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 896kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 180kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Biến Đi Cùng Mày"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 626kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 179kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bất Cứ Điều Gì"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 575kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 195kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Siêu Sao"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1200kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 167kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Chào Mừng Trở Lại"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 3178kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bình Minh Đôi Ta"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 735kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 179kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Gần Hơn"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 503kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khiêu Vũ Như Không Có Ngày Mai"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1243kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 186kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Phá Bỏ Mọi Giới Hạn"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1571kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 196kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Nhấm Nháp Vài Chai Si Rô"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1770kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Nâng Lên"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1538kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thúy Loan "Style"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 8351kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 281kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thúy Loan "Tao Biết Mày Chỉ Đem Đến Rắc Rối"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 12425kbps [Video]
  Audio: AAC 48000Hz stereo 279kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thúy Loan "Khoảng Trống"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 8041kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 283kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Song Giang "Tay Tao Không Thể Giữ Được & Tao Và Những Con Ghệ"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 9369kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 285kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bang Hội Của Bọn Tao"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1145kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 171kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Touliver x Binz "They Said"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 24fps 1613kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Ưng Hoàng Phúc "Người Ta Nói 2017"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1012 25fps 1420kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega