1
Lil Wayne
Sia
Snoop Dogg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • Thúy Loan "Những Giấc Mơ Hoang Đường Nhất"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4564kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Đẹp với Tôi"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 15001kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 127kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Levels"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4782kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Lý Lê Ái Liên "Thánh Nữ"


  Source: Master
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 12.5fps 10060kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 256kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Trong Lòng Em Nghĩ Gì?"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4971kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Trai Ngoan"


  Source: Master
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps 14877kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 317kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Phạm Quỳnh Anh "Bụi Bay Vào Mắt"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 7435kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Phạm Quỳnh Anh "Đêm"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 7176kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Phạm Quỳnh Anh "Nợ Ai Đó Cả Thế Giới"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 6998kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Phạm Quỳnh Anh "Tình Yêu Cao Thượng"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 7137kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Phạm Quỳnh Anh "Yêu Không Hối Tiếc"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 7327kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  "Ghẻ Lạnh"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 3148kbps
  Audio #1: AAC 48000Hz stereo 187kbps
  Audio #2: Dolby AC3 48000Hz stereo 256kbps


  Google Drive - Mega

  "Too Legit to Quit"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2963kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Cuộc Sống Mỹ"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1949kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 167kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Bánh Bèo Mỹ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 29.97fps 1659kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Khuôn Mặt Đáng Thương"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1986kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 176kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Chết Một Ngày Khác"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 1735kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Thể Hiện Chính Mình"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1336kbps
  Audio #1: AAC 48000Hz stereo 192kbps
  Audio #2: Dolby AC3 48000Hz 6ch 448kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Băng Giá"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 870kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Thấp Thỏm"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2150kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega