1
Lil Wayne
Sia
Snoop Dogg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Chuyện Thiên Hạ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1737kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Một Chút Thôi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 2672kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 187kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Những Thiên Thần"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1994kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Đến Đây Nào"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 2055kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tao Thuộc Về Tao"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1408kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Em Muốn Yêu Anh Mãi Mãi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x480 23.976fps 2850kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Lôi Cuốn"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2362kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 189kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Hãy Để Tuyết Rơi"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1991kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Đêm Thiêng Liêng"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 996kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 184kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Làm Em Ngạc Nhiên"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1578kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 179kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Đôi Bốt Cua Trai"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2091kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Với Anh"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1895kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 184kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Anh Nơi Đâu"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 2494kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bốc Lửa"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 25fps 3102kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 180kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tai Họa"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 25fps 2873kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 187kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Đếm Thời Gian"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x304 25fps 1927kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khoan Khoái"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 25fps 2404kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 187kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Nhận Ra"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 25fps 1572kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 174kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Vụn Vỡ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 25fps 1105kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 186kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Thuốc Lá"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 25fps 1418kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 176kbps


  Baidu - Google Drive - Mega