1
2
3
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • Lê Thị Na "Kim Cương"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 5846kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 163kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thị Dậu "Triệu Lý Do"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 5693kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 173kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Siêu Âm" =))


  Source: HDTV@TrollHD
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 10600kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 179kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Những Vũ Điệu Như Jagger"


  Source: HDTV@TrollHD
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 8315kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Mông Như Thế"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 2000kbps
  Audio: MP3 48000Hz stereo 159kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Thử Lại"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2459kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 157kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khi Mày Đi"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1605kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 166kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Like Whoa"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1613kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 184kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tia Zai"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2142kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khó Quá Đi"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2832kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 180kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Cuộc Đời Dài Lâu"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 1734kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Cô Em"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1768kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 169kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Quên Mất Thằng Dre"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1433kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 167kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Em Đẹp Nhất Đêm Nay"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 1282kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 186kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Những Điều Đỉnh Nhất"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 3992kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 190kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "CLB Không Làm Tôi Bớt Xung"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1763kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Trong Không Khí"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2686kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 190kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Ngọt Ngào"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1653kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 186kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bùng Nổ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2632kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bắt Đầu Một Cuộc Chiến"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2515kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 243kbps


  Baidu - Google Drive - Mega