1
2
3
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Chẳng Còn Thằng Nào Khác"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x304 23.976fps 1672kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 162kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tốt Đẹp"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 1220kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 193kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Xin Hãy Nói Gì Đó"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1072 23.976fps 5115kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Con Nghĩ Về Mẹ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1531kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 187kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Con Nghĩ Về Mẹ" (Tiếng Tây Ban Nha)


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1085kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Thật Xúc Động"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1776kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 189kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Cứ Tiếp Tục Tốt Hơn Nào"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 1982kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Thiên Thần Trong Chai"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 2076kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Như Một Trinh Nữ/Hollywood"


  Source: TVRip
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 25fps 1500kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Rửa Xe"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1668kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Nghiêng Đầu Ra Nào"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1671kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 164kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Chàng Trai Ngọt Ngào"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2998kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 166kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Lại Đây Nào Anh Yêu" (Tất Cả Em Muốn Là Anh)


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1809kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 172kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Chiến Binh"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 1688kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 171kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Thiên Thần Trong Chai"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2406kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tổn Thương"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2353kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Con Nghĩ Về Mẹ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1550kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 194kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Nhưng Em Chọn Lựa Anh"


  Source: ETV NETWORK
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1643kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Phản Chiếu"


  Source: ETV NETWORK
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1599kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 194kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tiếng Lòng"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 25fps 1878kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega