1
Lil Wayne
Sia
Snoop Dogg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Lính Nữ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2138kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khăn Gu Chì"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2460kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 175kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Hãy Bắt Đầu"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1506kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 155kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tôi Tại Sao?"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1717kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Cứ Cho Là"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1824kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Chưa Bao Giờ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2733kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 189kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Nói"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 967kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 190kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Mỹ Tâm "Tiếng Lòng Xao Động"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2430kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 177kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thanh Thảo "Có Quên Được Đâu"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 29.97fps 3960kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 174kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Hãy Sống Một Cuộc Sống Của Bạn"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 978kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 177kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Yahhh!"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2433kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Thân Em Là Ruộng Màu Mỡ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1813kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 190kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Chờ Thế Giới Thay Đổi"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1017kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Thay Đổi, Đổi Thay"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 2154kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 194kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tiến Lên"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1942kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 193kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bài Hát Cuối"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1975kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Anh Muốn"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1695kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Chết Bà Nó Lâu Rồi"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 29.97fps 1278kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Đào Mỏ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 29.97fps 1162kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 158kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Làm Mày Khốn Đốn"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 2526kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  Baidu - Google Drive - Mega