Hoang Thuy Linh
Cao Thai Son
Minh Hang
Ho Ngoc Ha
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Friday, August 29, 2014

  Source: Master
  Video: APCH 1920x1080 25fps 169649kbps
  Audio: PCM 48000Hz stereo 1536kbps


  001 - 002 - 003 - 004
  Thursday, August 28, 2014

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1487kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 184kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x304 23.976fps 1600kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x368 29.97fps 1126kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 184kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1719kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 175kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1648kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 174kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 3143kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 146kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Phương Vy "Tình Có Như Không"


  Source: Master
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 18780kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 317kbps


  ADrive - Google Drive - Mega
  Saturday, August 23, 2014

  Hòa Mi & Noo Phước Thịnh "Khi Tình Yêu Phai Màu"


  Source: YAN Media
  Video: MPEG2 Video 720x576 (4:3) 25fps 8000kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 384kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Bảo Thy "Ánh Mắt Ấm Áp"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 6000kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Bảo Thy "Sắc Màu Tuổi Thơ"


  Source: DVD Retail (Bad)
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 4869kbps
  Audio: LPCM 48000Hz stereo 1536kbps


  ADrive - Google Drive - Mega
  Wednesday, August 13, 2014

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2507kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1237kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 179kbps


  ADrive - Google Drive - Mega


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x336 25fps 1803kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 174kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x432 20fps 1852kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 180kbps


  ADrive - Google Drive - Mega
  Friday, August 08, 2014

  Source: Master @Kenny
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps 5579kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 306kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: Master
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps 5006kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 255kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 728kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 189kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2051kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 1590kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  ADrive - Google Drive - Mega