1
2
3
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Cấm Địa Nơi Thiên Đàng"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 9656kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 187kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Gái Xuân"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 6654kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Mắm Nhĩ "Thúc Ra"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 10263kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 162kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Mắm Nhĩ "Xuân Lệ"


  Source: HDTV@ALANiS
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 12837kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 173kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thúy Loan "Sẵn Sàng Chưa?"


  Source: HDTV@ALANiS
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 6884kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 176kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Mợ Moo "Chạm Vào Tao"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 8158kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 171kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Mợ Moo "Người Hùng"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 4223kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 180kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Song Giang "Đến & Hiểu Em"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 7196kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 189kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Rớt Tim Trym Bị Lệch "Gợi Cảm Trở Lại"


  Source: HDTV(Bad)
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 10352kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 187kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Rớt Tim Trym Bị Lệch "Tình Yêu Của Tao & Thính"


  Source: HDTV(Bad)
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 9822kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Liên Khúc Thánh Bùng Show"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 10428kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Yêu Tao Như Mày Vẫn Yêu"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 9638kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Liên Quân Mobile"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 7947kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Lê Thị Na "Kim Cương"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 5846kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 163kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thị Dậu "Triệu Lý Do"


  Source: HDTV
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 5693kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 173kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Siêu Âm" =))


  Source: HDTV@TrollHD
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 10600kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 179kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Những Vũ Điệu Như Jagger"


  Source: HDTV@TrollHD
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 8315kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Mông Như Thế"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 2000kbps
  Audio: MP3 48000Hz stereo 159kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Thử Lại"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2459kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 157kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khi Mày Đi"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1605kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 166kbps


  Baidu - Google Drive - Mega