VEVO
Becky G
Maroon 5
Nicki Minaj
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • "Những con thú hoang"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4984kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Bản đồ" (Tục tĩu)


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 5086kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Đôi ta"


  Source: Vimeo
  Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 23.976fps 2508kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 155kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Mùa hạ"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4976kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Lại lần nữa"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1008 23.976fps 5118kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Xin hãy nói gì đó"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1072 23.976fps 5115kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Tối thứ 7"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 2845kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Yêu dại khờ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1313kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Papercut"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1433kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Đến gần hơn"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1743kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Tê buốt"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x336 23.976fps 1001kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Ngày cuối cùng"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1543kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Uể oải"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1973kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Phá tan những thói quen"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1889kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 195kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Giải thoát"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4574kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Góa phụ đen"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4804kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Rắn khổng lồ"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4763kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Hãy ở lại với anh"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4702kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Hài lòng với thân hình này"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 5071kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Không thể ngừng nhảy nhót"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4934kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Archive - Google Drive - Mega