1
Lil Wayne
Sia
Snoop Dogg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Ghẻ Lạnh"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 3148kbps
  Audio #1: AAC 48000Hz stereo 187kbps
  Audio #2: Dolby AC3 48000Hz stereo 256kbps


  Google Drive - Mega

  "Too Legit to Quit"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2963kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Cuộc Sống Mỹ"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1949kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 167kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Bánh Bèo Mỹ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 29.97fps 1659kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Khuôn Mặt Đáng Thương"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1986kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 176kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Chết Một Ngày Khác"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 1735kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Thể Hiện Chính Mình"


  Source: DVD Clean
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1336kbps
  Audio #1: AAC 48000Hz stereo 192kbps
  Audio #2: Dolby AC3 48000Hz 6ch 448kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Băng Giá"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 870kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Thấp Thỏm"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2150kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Nhảy"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2403kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nam "Âm Nhạc"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2663kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 179kbps


  Google Drive - Mega

  Vịt Đô Nan "Xin Lỗi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 3609kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  "Chiến Thắng"


  Source: ETV NetWork
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1354kbps
  Audio: AAC 48000Hz 3ch 185kbps


  Google Drive - Mega

  Lê Thị Na "Thằng Chó Trả Nợ Cho Tao Đi Mày" (Tục Tĩu)


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4763kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Google Drive - Mega

  Song Giang "Tốt Cho Anh"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4979kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Google Drive - Mega

  Lê Hiếu "Cơn Đau Cuối Cùng"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 4049kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  M4U "Mưa Rơi Lặng Thầm"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x576 (16:9) 25fps 4962kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  Mắt Ngọc "Gió Bay Trên Đồi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 7800kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  MTV "Bên Em Mùa Xuân"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 4700kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  MTV "Chuyện Nhỏ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 7800kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega