1
Lil Wayne
Sia
Snoop Dogg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • Lê Hiếu "Cơn Đau Cuối Cùng"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 4049kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  M4U "Mưa Rơi Lặng Thầm"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x576 (16:9) 25fps 4962kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  Mắt Ngọc "Gió Bay Trên Đồi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 7800kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  MTV "Bên Em Mùa Xuân"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 4700kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  MTV "Chuyện Nhỏ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 7800kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  Mỹ Tâm "Mùa Xuân Ơi Mùa Xuân"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 3380kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  Ngô Kiến Huy "Nhịp Tim"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 9200kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  Ngô Thanh Vân "Yêu Nhau Đi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 5129kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 448kbps


  Google Drive - Mega

  Nhật Tinh Anh "Trái Tim Của Gió"


  Source: Master
  Video: MPEG2 Video 1280x720 29.97fps 9174kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc "Yêu Thương Phai Màu"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x576 (4:3) 25fps 5164kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Phạm Khánh Hưng "Chuyện Phim Tôi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 8700kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  Quang Hà "Ngỡ"


  Source: Master
  Video: MPEG2 Video 1280x720 29.97fps 5425kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Thanh Ngọc "Cafe Đắng Và Mưa"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x576 (4:3) 25fps 5608kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Thanh Ngọc "Hãy Buông Tay Em"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 2927kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 448kbps


  Google Drive - Mega

  Thanh Ngọc & Cường DC "Ngàn Điều Ước Cho Em"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 4664kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 448kbps


  Google Drive - Mega

  The Men "Dây Thường Xuân Xanh Biếc"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x576 (4:3) 25fps 5580kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega

  Thu Minh "Nếu Như"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 7800kbps
  Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 224kbps


  Google Drive - Mega

  Tóc Tiên & Mai Tiến Dũng "Người Tình Ơi Mơ Gì?"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 8143kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 448kbps


  Google Drive - Mega

  Tóc Tiên "Tóc Mây"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 7029kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 448kbps


  Google Drive - Mega

  Tóc Tiên "Người Đẹp"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG2 Video 720x480 (16:9) 29.97fps 7566kbps
  Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 448kbps


  Google Drive - Mega