1
Lil Wayne
Sia
Snoop Dogg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • Bích Nụ "Mỹ Nữ"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 5041kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  Hoàng Dung "Tia Sáng"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4994kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  Thúy Loan "Diệt Môn"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4733kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  "Trong Bóng Tối"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4854kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Google Drive - Mega

  "May Mắn"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4993kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  "Nào Mình Cùng Đi"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4969kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  "Đếm Sao"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 5024kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  "Tôi Không Phải Là Chàng Trai Duy Nhất Của Em"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4830kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  "2Shy"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4993kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  "Trái Tim Bồng Bột"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4840kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Google Drive - Mega

  "Bống Bống Bang Bang"


  Source: Master
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps 40626kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 122kbps


  Google Drive - Mega

  "Yêu Em Cuồng Nhiệt"


  Source: Master
  Video: APCH 1920x1080 23.976fps 153723kbps
  Audio: PCM 48000Hz stereo 1536kbps


  Google Drive - Mega

  "Em Yêu Bên Tôi"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x304 23.976fps 1195kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Google Drive - Mega

  "Rượu Ngoại"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 2907kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 170kbps


  Google Drive - Mega

  "Anh Muốn Em"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 740x540 29.97fps 860kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 174kbps


  Google Drive - Mega

  "Chơi" (Tục Tĩu)


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 29.97fps 1809kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 172kbps


  Google Drive - Mega

  "Chói Sáng"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 1801kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  Google Drive - Mega

  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x272 29.97fps 1166kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 173kbps


  Google Drive - Mega

  "Tao Muốn Yêu Mày"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 29.97fps 2760kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 157kbps


  Google Drive - Mega

  "Vượt Giới Hạn"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x304 29.97fps 1126kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 177kbps


  Google Drive - Mega