1
Lil Wayne
Sia
Snoop Dogg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Hoang Tưởng"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 923kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "C.Ứ.U."


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 2341kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 182kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khi Em Nhìn Vào Con Mắt Anh"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1492kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Son Bóng" (Bản Không Âm Nhạc)


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 3086kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 169kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Viva La Radio"


  Source: VHS
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 25fps 2490kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thúy Loan "Hỗn Độn Như Rừng Cây"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4400kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Trở Thành Người Chiến Thắng"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1802kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 198kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Vỡ Chum"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1800kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 193kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Nín, Nín"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1803kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Em Không Cần Trai"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 1997kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tao Ghét Chỗ Này"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1799kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Mãi Bên Anh"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1702kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Lả Lướt"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1704kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Khi Tôi Lớn Lên"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1696kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Phải Không Anh"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 2002kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Anh Nghĩ Gì Về Điều Đó?"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 23.976fps 1803kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 186kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Cái Núm"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 2001kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Chờ 1 Phút"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x304 23.976fps 1600kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Bíp"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x540 23.976fps 2000kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tới Đây Nào Cưng"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1301kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  Baidu - Google Drive - Mega