MusicIsMyLife
2015
VEVO
 • 1
 • 2
 • 3
 • "Đang Mơ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x432 23.976fps 1423kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 184kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Về Bên Anh"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 3644kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 181kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Giữ Lại Những Điều Tốt Đẹp Nhất" (Phiên Bản 2)


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1311kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "The Right Stuff"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2307kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 178kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Những Ngày Ngọt Ngào Nhất"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 995kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 190kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  Bảo Thy "Ngốc Nghếch" (Stupid)


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x400 29.97fps 2301kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 177kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Sững sờ"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x288 23.976fps 1151kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 169kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Hãy để điều đó xảy ra"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1728kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 190kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Một ngày ngọt ngào"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1740kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 185kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  Sơn Tùng M-TP "Chắc Ai Đó Sẽ Về"


  Source: WEBRip
  Video: MPEG4 Video (H264) 1280x576 25fps 2077kbps
  Audio: MP3 44100Hz stereo 128kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Những con thú hoang"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4984kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Bản đồ" (Tục tĩu)


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 5086kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Đôi ta"


  Source: Vimeo
  Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 23.976fps 2508kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 155kbps


  ADrive - Google Drive - Mega

  "Mùa hạ"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4976kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 127kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Lại lần nữa"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1008 23.976fps 5118kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Xin hãy nói gì đó"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1072 23.976fps 5115kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Tối thứ 7"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 656x480 23.976fps 2845kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 191kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Yêu dại khờ"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1313kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Papercut"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 720x384 23.976fps 1433kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Archive - Google Drive - Mega

  "Đến gần hơn"


  Source: DVD Retail
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1743kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 188kbps


  Archive - Google Drive - Mega