Chi Pu "Cho Ta Gần Hơn" (I'm In Love)


Source: YouTube
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3252kbps
Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


Baidu - Google Drive - Mega

1 Comments:

Boyvideos said...

Chi Pu - Cho Ta Gần Hơn (I'm In Love) (1080p YouTube AAC H.264-Boy).mp4
https://pan.baidu.com/s/1o8aGs6u
https://drive.google.com/file/d/1tmX-RtBtQ6r1P3Y2qvnfOdW4OFZxW9lv/view?usp=sharing
https://mega.nz/#!dyoHhQqR!hc9DvnRf5PIU1ml6FgPwRBqKS5nUe0gF9hGkhgstPQI

Chi Pu - Cho Ta Gần Hơn (I'm In Love) (2K YouTube AAC H.264-Boy).mp4
https://pan.baidu.com/s/1c2LbVGG
https://drive.google.com/file/d/1kR-n0lRW0XCk9RB5HO0DVjYWN8e9JA_E/view?usp=sharing
https://mega.nz/#!xnBxDZyQ!gLBQRmKwvMP5j_6roA6OJLTSMe10NpaYR9R_3G8aH-w

Post a Comment