Bảo Anh "Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng"


Source: YouTube
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 1883kbps
Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


Baidu - Google Drive - Mega

1 Comments:

Boyvideos said...

Bảo Anh - Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng (1080p YouTube AAC H.264-Boy).mp4
https://pan.baidu.com/s/1eROLubo
https://drive.google.com/file/d/1tAu90u6Y7YbNPX-NjTkjkFA6Esq3b0gW/view?usp=sharing
https://mega.nz/#!t6Bm3bqI!cECk0-G5WGpJ2PPpZo0I29ptYQl2_2fvbTW-PXWJC98

Bảo Anh - Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng (2K YouTube AAC H.264-Boy).mp4
https://pan.baidu.com/s/1c2hMorY
https://drive.google.com/file/d/1tAu90u6Y7YbNPX-NjTkjkFA6Esq3b0gW/view?usp=sharing
https://mega.nz/#!gnhHBTiC!-TpNtroA-9KnvbVQ679ceOFKIqYQFOgj34C-1aM8Dbc

Post a Comment